Πρόστιμo 100.000 ευρώ επιβάλλει η Περιφέρεια για ΒΙΑΛ και Μόρια