Προσλήψεις ατόμων για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού