Πρόσκληση στους Χιώτες καλλιτέχνες για την προώθηση τουριστικών ειδών