Προνοιακή πολιτική ναι! Αλλά με ποιες προϋποθέσεις και όρους?