Προκηρύσσονται 2 θέσεις γιατρών ειδικά για την Αμανή