Προχωρούν οι εργασίες στα κτίρια 3 και 4 του «Σκυλίτσειου»