Πολυετείς ποινές κάθειρξης και βαριά χρηματικά πρόστιμα σε μέλη των Locos. Οι ποινές