Πολ. Λαμπρινούδης σε Κ. Μουσουρούλη "Νιώθουμε αποκλεισμένοι λόγω κόστους εισιτηρίων"