Ποιος γνωρίζει το περιεχόμενο της πρότασης του νέου ΕΣΠΑ;