Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την θερινή περίοδο 2020