Πληρωμή αποζημιώσεων-ενισχύσεων 2011-2012 από ΕΛΓΑ