Πιθανότητα αναστολής της απεργίας στα αεροδρόμια - Προς εκτόνωση η κόντρα