Πήρε την τηλεόραση από το δωμάτιο και έγινε…καπνός