«Πετάξτε τους στη θάλασσα γιατί θα μας φάνε ζωντανούς»!