ΠΕΣ - ΝΑΤ: "Άλλη η δουλειά του ναύτη κι άλλη του καντηλανάφτη"