Περιορίζεται η λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων - Αναστέλλονται τα επισκεπτήρια