«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να δώσει τον αγώνα ύστερα από έναν αναίτιο διχασμό»