Παρουσίαση του σχεδιασμού της Iσπανικής Μ.Κ.Ο. για το υπόγειο της κλινικής «Αυγουστή»