Παρέμβαση Μιχαηλίδη για βιολογικό καθαρισμό Βολισσού