«Το Παρελθόν» από την Κινηματογραφική Λέσχη στις 14 Φεβρουαρίου