Παρασκευή και 13 σήμερα – Μύθοι και πραγματικότητα