Παραμυθοσκαρώματα δασκάλων… στα παιδιά, στη βραδιά… «Λόγου & Τέχνης»