Παραμένει Πρόεδρος της ΠΕΚΕΒ η Μαρία Καστάνια - Το νέο Δ.Σ.