Παραιτήθηκε από το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» ο Σταύρος Μιχαηλίδης