Παντρεύτηκαν με τη βοήθεια της “Ιματιοθήκης της Αγάπης” (Φώτο)