Π. Λαμπρινούδης: «Γδύ-νει» την όποια ελπίδα για το αύριο της Χίου