Ως ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογήθηκαν οι διαζευγμένες γυναίκες που παίρνουν διατροφή