Ορκίστηκε νέα Δημοτική Σύμβουλος η Κυριακή Ασπιώτη