Οργάνωση μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής στη Σμύρνη από την Περιφέρεια