Όλα τα ‘χαμε, οι βλάβες μας έλειπαν - Εκτός Υπηρεσίας 2 σκάφη του Λιμενικού