Οικουμενικός Πατριάρχης: Είστε στη σκέψη μας, στην καρδιά μας και στην προσευχή μας (ΒΙΝΤΕΟ)