Οι σταυροί για το Δήμο Χίου - 81 από 145 εκλογικά τμήματα