Οι Χιώτες πρόσκοποι συγκεντρώνουν τρόφιμα και φάρμακα για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας