Οι δημοτικές εκλογές τον καιρό της κρίσης και η σημασία τους για τους ανθρώπους της εργασίας