«Όχι κύριε… Διοικητά, ο Δήμος δεν είναι στρατώνας»