"ΟΧΙ άλλα δάκρυα στο βωμό της ασφάλτου. Ας αναλάβουμε δράση"