«Ω, τι κόσμος Μπαμπά» από τη θεατρική ομάδα «Αυλαία» του Φ.ΟΒ.