Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Χίο για τα Ελευθέρια