Ο Μ. Βουρνούς εξηγεί τη θέση της "Πρωτοβουλίας για τη Χίο" για το μνημόνιο