Ο Γιώργος Πατεριμός πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χίου