«Ο Δήμαρχος δεν είναι ΜΑΝΑΤΖΕΡ σε ανώνυμη εταιρεία»