Ο αγώνας των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας αφορά όλους