Το νέο Δ.Σ. του Πανοινούσσιου - Πρόεδρος ο Ν. Σαμωνάς