Ναυτική εργασία,ελληνική ναυτιλία και ναυτική εκπαίδευση