Να γιατί σήμερα πετούσαν τα μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα