Να έρθει άμεσα το θέμα των μεταφορών-συγκοινωνιών στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει η Χιακή Συμπολιτεία