"Να ενεργοποιηθεί ο Δήμος για την αντιμετώπιση του covid-19"