Μπορεί μια επιχείρηση να ακούσει το κοινό της χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη;