Μουσικό μήνυμα αισιοδοξίας του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Χίου