Μουσική εκδήλωση στο Μουσικό Σχολεία την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής